Database voor archeologische vondsten

Opdrachtgever: Hemmy Clevis e.a., juli 2019

Opdracht: Interactie- en grafisch ontwerp van de openbare website, de website achter de inlog (voor abonnementshouders) en de beheerskant van deze database van archeologische vondsten – gebaseerd op het Deventer systeem. Het Deventer systeem is het classificatiesysteem voor laat- en postmiddeleeuws aardewerk en glas.

Update opdracht maart 2023: Er is inmiddels veel vraag naar abonnementen door universiteiten en archeologische diensten. Momenteel ben ik een UX-researchtraject gestart om kwalitatief onderzoek te doen onder de huidige abonnementhouders.

Uitdaging:

  • De database is zeer complex. Het invoeren in en het filteren van de database is daardoor lastig om gebruikersvriendelijk te maken. Archeologen moeten op relatief eenvoudige wijze hun vondsten in het systeem kunnen invoeren en van hun vondsten catalogi kunnen samenstellen.
  • De uitgebreide zoekfunctie en filtering moet helder zijn en goed te bedienen.
  • Abonnementshouders moeten catalogi kunnen delen, gebruikers kunnen toevoegen aan hun digitale werkruimte, gebruikers kunnen laten meekijken en/of mee laten werken aan hun catalogi, etc.

Belangrijk bij de uitvoering:

  • Het uitwerken van het prototype in nauwe samenwerking met Jan Verhoek van Javinto
  • Onderzoek naar en testen van de zoekfunctie, filters en betaalsysteem
  • Het overzichtelijk en intuïtief bewerkbaar maken van de schermen voor de diverse soorten gebruikers vanwege hun verschillende rollen.